top of page

Visie en missie

Visie

Het inzetten van Geef me de 5 is veel meer dan een kunstje toepassen, het gaat om een basishouding; het is een manier van kijken en reageren en is onderdeel van mijn dagelijks handelen. 

Vanuit deze basishouding zie ik gedrag altijd als een signaal of als een hulpvraag. Ook kijk ik altijd naar dat gedrag door de Auti-bril (met kennis van autisme) om vervolgens te zoeken naar de oorzaak van het gedrag en daar pas ik dan mijn aanpak op aan. Ik richt me op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van CASS.

 

Verder geloof ik onvoorwaardelijk in CASS, ben ik positief ingesteld en zoek ik naar mogelijkheden. Ik heb respect voor de ander en zijn eigenheid, ik ben authentiek en betrouwbaar: ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. 

Als iets nog niet lukt, heb ik het nog niet goed uitgelegd en zoek ik naar wat ik anders kan doen. 

Het doel van de methodiek is om CASS zoveel mogelijk zijn leven te leren leven in plaats van te overleven. Daarnaast leert de methodiek aan de omgeving van CASS om zijn manier van denken te begrijpen en op hem af te stemmen waardoor alles voor hem duidelijk en voorspelbaar wordt en er rust ontstaat. Geef me de 5 is wetenschappelijk bewezen effectief, het is niet voor niets dat deze methodiek enorme bekendheid geniet. L’Euq is licentiehouder en dus op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zij zet zich gedreven in om de methodiek toe te passen in een op maat afgestemd aanbod. 

Missie

 

Van overleven naar gezond leven met perspectief!

Ieder mens is mooi, ieder mens heeft eigen talenten. 

Ik kijk naar wat er goed gaat en waar er ruimte is voor ontwikkeling, dit alles vanuit toewijding, passie, respect en doelmatigheid.

 

Mijn doel is dat autisme begrepen wordt door iedere opvoeder, leerkracht en het netwerk van CASS. Daardoor krijgt iedere CASS de kans om zijn talenten te ontwikkelen, zijn persoonlijkheid te ontplooien en regie te hebben over zijn eigen leven. 

Ik voorzie het gezin en het sociale netwerk van kennis, zodat er inzicht en begrip ontstaat. Vervolgens bied ik praktische tools en help ik communicatietechnieken ontwikkelen zodat er duurzame veranderingen in gang worden gezet. 

Monique-042_edited.jpg

Bij L’Euq kun je ervarings-gericht leren. 

poppetje l'euq.png
bottom of page