top of page
zaza lymee knuffel.jpg

Autisme

Welkom

Heb jij zelf autisme of iemand in je nabije omgeving en zoek je hulp? WELKOM bij L'Euq, de autismepraktijk van Goes en omgeving!

 

L’Euq is licentiehouder van Geef me de 5 en richt zich in de begeleiding op de volgende vijf pijlers: 

  • autisme begrijpen, 

  • positief contact, 

  • basisrust creëren, 

  • problemen oplossen en 

  • ontwikkeling bevorderen.

 

De Gmd5 methode wordt aangevuld en versterkt door het  Systeemgericht werken en de Video Interactie Analyse Autisme (VIAA), zodat CASS en zijn gezin écht geholpen worden.

Allereerst is het belangrijk dat (C)ASS begrepen wordt. L’Euq is sensitief voor autismekenmerken en kijkt met de ‘autibril’ op. Dat betekent dat L’Euq het gedrag van CASS als gevolg van de informatieverwerkingsstoornis kan herkennen en dit kan herleiden naar de oorzaak: de samenhang die mist in het brein. Met die sensitiviteit én het doorvragen naar de oorzaak van het gedrag komt er aandacht voor de informatieverwerking in het brein van CASS.

 

De andere manier van informatieverwerking vraagt om een goede afstemming in de wijze van contact maken en in taal die begrijpelijk is voor CASS (Auti-communicatie). De verschillende technieken kunnen zowel verbaal als visueel toegepast worden en zijn voor jong tot oud geschikt en zorgen ervoor dat positief contact (weer) mogelijk is. 

Het voorspelbaar en duidelijk maken van wat CASS van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat moet doen, haalt de stress weg bij zowel CASS als de omgeving en hiermee bereik je basisrust. 

 

​Als het basisfundament is gelegd kan CASS naar het uiteindelijke doel: het bevorderen van de ontwikkeling en het oplossen van de problemen waar CASS zijn leven lang mee te maken heeft. Iedere CASS heeft zijn eigen aanpak nodig, hiervoor gebruikt L’Euq het PSZ-stappenplan (persoonsafhankelijk naar zelfstandig), wat een vast onderdeel is van de gehele methodiek. In z’n geheel zijn we continu aan het lijmen om samenhang aan te brengen in inzicht en overzicht. Zo helpen we CASS zijn ‘kaartenbak’ aan gegevens over hoe de wereld in elkaar zit opbouwen en uitbreiden.

 

Samen gaan we de wereld beter begrijpen zodat CASS zich meer begrepen gaat voelen.

Contact
poppetje l'euq.png
bottom of page