top of page

Voor wie?

Jeugd

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.

Als het gaat om hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen kan L’Euq hulp bieden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

 

Jeugdzorg is er voor kinderen tot 18 jaar met psychische, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. L’Euq is er in eerste instantie voor autisme gerelateerde hulpvragen, maar de ervaring leert dat er regelmatig ook ingezet wordt op andere hulpvragen. 

Jeugdzorg is “zorg voor de jeugd”, zorgen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. L’Euq helpt kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin. 

L’Euq biedt ondersteuning of begeleiding aan zowel de jeugdigen als systeemgerichte opvoedinterventies aan ouders en/of hun omgeving. Dit is gericht op het omgaan met autisme en/of het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. 

Het doel is dat zowel de jeugdige als de ouders vaardigheden ontwikkelen en/of versterken,  waarmee gewenst gedrag aangeleerd wordt. Er wordt gewerkt aan psycho-educatie over autisme en het verbeteren van (sociale) vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Zie “Niet alleen autisme…” 

claire-press-rTje3iyHZ-M-unsplash.jpg
bottom of page