top of page

Voor wie?

Niet alleen autisme...

Autisme heb je niet alleen

1. Als er autisme speelt binnen het gezin of een systeem heeft dit impact op het hele systeem. Autisme vraagt veel van de gezinsleden. 

En vaak heb je óók nog te maken met verwachtingen uit je omgeving en met de ervaringen van je eigen       opvoeding. Verdiep je in autisme, betrouwbare kennis vind je op websites als: autisme.nlautismejongekind.nl, vanuitautismebekeken.nlautism.org.uk en autistica.org.uk

2. Met regelmaat spelen er ook andere zaken als ADHD, eenzaamheid, gedragsproblemen, opvoedondersteuning, meervoudige en complexe problemen, etc. L’Euq kan daarbij ook hulp bieden. Indien nodig betrekt L’Euq andere instanties of hulpaanbieders bij de zorg, te weten: scholen, politie, (huis)artsen en/of maatschappelijk werkers. Het doel is altijd om kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de maatschappij.

 

Vaak speelt er een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of een gedrags- of ontwikkelingsstoornis.

orlando-allo-qRpOzXWsu3c-unsplash.jpg

IPT (Intensieve Pedagogische Thuishulp). 

L’Euq werkt met bepaalde programma’s en interventies als er IPT wordt ingezet.

De intensief ambulante gezinsbegeleiding richt zich dan op op het gezin of meerdere gezinssystemen:

 

  • Het gaat om meerdere problematieken (thuis, school, vrije tijd)

  • Vaak is er spraken van (dreigende) onveiligheid)

  • Inzet van meerdere interventies per week is noodzakelijk

  • Gemiddelde duur is 8 à 9 maanden

bottom of page